www.arvo.cz
   |       |   

Kontrola čerpací stanice před zimním provozem

  • odkalení všech typů nádrží
  • čištění nádrží po naftě Bio - Diesel
  • kontrolu lapolů
  • kontrolu funkčnosti odlučovače ropných látek
  • rozbory na nepolární extrahované látky
  • čištění příjezdových ploch
  • vyčištění refýží znečištěných od ropných produktů
  • čištění a revize nádrží
  • odčerpání kalů a její likvidaci
  • čištění záchytných žlábků

© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz