www.arvo.cz
   |       |   

Pravidelné prohlídky a revize elektro části čerpacích stanic

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektro-části ČS dle ČSN-33 15 00 podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují hlavně kontrolu technického stavu elektroinstalace, funkce signal. naplnění nádrže ( max 95% jmenovitého objemu ), funkce plovákových ovladačů, stav ovládacích a signal. prvků, stav elektro-rozváděče, stav osvětlení, stav pospojení kovových částí, stav šroubových spojů uzemnění, stav vějířových podložek, kontrola funkce bezpečnostního vypínání, atd. Pravidelná revize elektro-části ČS dle ČSN-33 15 00 se provádí jednou za dva roky a obsahuje detailní kontrolu, zkoušku a měření elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti, včetně vystavení revizní zprávy.

 


© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz