www.arvo.cz
   |       |   

Pravidelná roční kontrola technologického zařízení ČS podle ČSN-650202

" Tato norma platí pro projektování nových plnicích a stáčecích stanovišť hořlavých kapalin a topných olejů, výdejních čerpacích stanic s výdejními stojany nebo stáčecími a výdejními bloky, letištních tankovacích stanic a tankovacích stanic pro vnitrozemská plavidla a stanový základní konstrukční požadavky pro nově konstruované výdejní stojany. Norma platí pro projektování změn staveb nebo technologických zařízení plnicích a stáčecích stanovišť čerpacích stanic a tankovacích stanic, a to pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou nesmí dojiít ke snížení bezpečnosti objektu nebo zařízení."  
Na všechny provedené služby Vám vystavíme předepsané protokoly naším revizním technikem oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět dle normy ČSN. Součástí těchto prací je zprostředkování výstavby veřejné i vnitropodnikové čerpací stanice pro skladování a následný výdej PHM viz oddělení Zajistíme výstavbu čerpací stanice na klíč.

Nabízíme servisní služby podle normy ČSN-650202

 • provádíme kontrolu celkového technického stavu zařízení 
 • kontrolu kompletnosti technologických částí zařízení
 • prohlídku pláště nádrže a potrubního rozvodu včetně výměny potrubních rozvodů
 • kontrolujeme úkapy a armatury, šroubové spoje a příruby
 • kompletnost výdejního stojanu a jeho technického stavu včetně měření emisí při stáčení
 • kontrola a zhotovení rekuperace I. a II. stupně dle zákona č.355/2002 Sb.
 • kontrola a modernizace zařízení pro výdej, dodávky a montáž signalizací netěsností
 • periodickou revize elektro zařízení třídy B dle ČSN 331500 (1x za dva roky )
 • stav protiexplosivních pojistek nádrží, protipožárních ucpávek, plovákových ovladačů
 • měření účinnosti rekuperačních vývěv výdejního stojanu
 • kontrolu těsnosti (1xza 6 měsíců) u nádrží na naftou a LTO, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu podle zákona č.254/2001 Sb.
 • upevnění a funkce strojního zařízení   

Výběr z povinností provozovatele
Interval
Kontrolu provádí
 • Pravidelnou prohlídku elektro
1x ročně
pracovník znalý v oboru
 • Pravidelnou prohlídku technologické části
1x ročně
pracovník znalý v oboru
 • Pravidelnou prohlídku plamenopojistek
1x ročně
výrobce pojistek,př.pověřená firma
 • Revize elektro tř.B - detailní
1x za dva roky
revizní technik tř.B
 • Revize elektro tř.B – výběrová
1.rok po instalaci
revizní technik tř.B
 • Revize elektrospotřebičů v kiosku
1x ročně
revizní technik
 • Kalibrace a seřízení výdeje výd.stojanu
1x ročně
výrobce, př. pověřená firma
 • Pravidelné osvědčení výdejních stojanů (u prodeje PH)
1x za dva roky
ČMI
 • Měření účinnosti rekuperačních vývěv výd.stojanu
1x ročně
výrobce , př. pověřená firma
 • Měření úniku emisí při stáčení
1x za pět let
specializovaná firma
 • Kontrola protipožárních ucpávek
1x ročně
oprávněný pracovník
 • Kontrola monitorovacího systému
1x ročně
výrobce systému, př.pověřená firma
 • Kontrola řídícího systému (doporučeno)
1x ročně
výrobce systému, př.pověřená firma
 • Čištění a revize nádrží
1x za pět let
oprávněná firma
 • Odkalení nádrží, odčerpání kalů a jejich likvidaci
Dle potřeby
oprávněná firma
 • Defektoskopie pláště nádrže,ultrazvukové měření svárů
1x za deset let
oprávněná firma
 • Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží
 
oprávněná firma
 • Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí
 
oprávněná firma
 • Kalibrace nádrží laserem, př. mediem
 
oprávněná firma
 • Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží,vč.povrchové úpravy
 
oprávněná firma

 

 


© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz