www.arvo.cz
   |       |   

Poradenskou činnost

Na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru nabízíme poradenskou činnost v oblasti výše popsaných činnostech.
Naše firma za Vás dohlédne a převezme vedení evidence zařízení a provádění pravidelných prohlídek (dle příslušných ČSN norem a platných předpisů) a tak Vám snižíme množství starostí vynakládaných na provoz čerpací stanice. Pravidelné a kvalitní zajištění všech periodických prohlídek, revizí a provedením analýz technického stavu s preventivní péčí snižují pravděpodobnost výskytu poruch na ČS a tím i možnost Vaší finanční ztráty.

Rekonstrukce technologie čerpacích stanic

Ve spolupráci se zákazníkem provedeme odbornou prohlídku a analýzu současného stavu technologie, navrhneme nejvhodnější variantu rekonstrukce a zpracujeme předběžnou kalkulaci s ohledem na kvalitativní a finanční požadavky investora. Ve většině případů je třeba vyčistit a př.vyvložkovat nádrže, doplnit dvouplášťové potrubí, rekuperaci, upravit elektroinstalaci, repasovat nebo vyměnit staré výdejní stojany a dodat moderní řídicí, př.monitorovací systém. Rekonstrukce je vždy provedena v souladu s platnými právními normami, vztahující se na provoz čerpacích stanic a náklady na modernizaci nebo rekonstrukci čerpací stanice jsou mnohem menší, než na výstavbu stanice nové.

© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz