www.arvo.cz
   |       |   

Zajistíme likvidaci nádrží na PHM, likvidaci ropného hospodářství nebo celé čerací stanice na PHM

 

Zajistíme likvidaci podzemních a nadzemních ocelových nádrží, ropného hospodářství nebo celé čerpací stanice na PHM včetně zajištění a zneškodnění zůstatkových médií všech druhů.Ceny za provedené výkony jsou smluvní dle rozsahu provedených prací a jejich cena je stanovena vzájemnou dohodou.


© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz