www.arvo.cz
   |       |   

Kalibrace a rekalibrace všech druhů nádrží laserem

Aby měl provozovatel přesný přehled o skladovaných hmotách v nádržích, zajistíme kalibrační měření nádrže v místě jejího uložení , z kterého je vytvořen digitální model nádrže, který věrně charakterizuje měřenou nádrž včetně jejích parametrů a deformací a kalibrační tabulka, v níž je k naměřené výšce hladiny přiřazen přesný objem. Tyto hodnoty v tabulce se přepočítávají s naměřenou hodnotou na měrné tyči, př. jsou hodnoty z kalibrační tabulky použity v monitorovacím systému a vyhodnocovány na displeji.

 

Kalibrace a rekalibrace všech druhů nádrží na PHM objemovou metodou schválenou ČMI

Provádíme kalibraci a rekalibraci všech druhů nádrží a velikostí objemovou metodou v souladu se zákonem o metrologii č.505/1990 Sb.v platném znění a souvisejicími ČSN. Kalibraci je nutno provést před uvedením příslušné nádrže do provozu. Rekalibraci je však nutno provést vždy, když dojde ke změnám uvnitř nádrže např. při dělení na komory, nebo při vyvložkování apod. Stejně tak je nutné provést rekalibraci při dodatečné instalaci elektronických sond nebo kontinuálního měření nádrže. Kalibrace nádrží objemovou metodou spočívá v postupném napouštění prázdné nádrže ( nebo vypouštění plné nádrže ) po jednotlivých dávkách, jejichž počet a objem je předem stanoven podle tvaru a jmenovitého objemu nádrže. Například u nádržích ležetého válce a jmenovitého objemu od 20 m3 do 100 m3 je např. odměřeno cca 35 - 100 dávek o objemu cca 100 - 1000 litrů, přičemž výška hladiny každé dávky se pohybuje od 20 mm - do 80 mm.  Kalibrační měření nádrže probíhá v místě jejího uložení. Naměřená data jsou zpracována matematickou metodou ( proložení křivky prostých kubických splinů ), která umožňuje výpočet objemu kapaliny pro libovolný tvar nádrže a libovolnou výšku hladiny v rozmezí zjištěných hodnot ( 0 až maximální výška hladiny ). Objemová metoda je jednou z nejspolehlivějších, neboť naměřené hodnoty obsahují všechny fyzikální a mechanické jevy, které při procesu naplňování a vyprazdňování nádrže probíhají, akceptují nepravidelnosti tvaru nádrže a všechny elementy, které se nacházejí uvnitř nádrže.
Výsledným produktem kalibrace nádrže je kalibrační tabulka ( litrovací tabulka ), v níž je ke každému naměřenému milimetru výšky hladiny přiřazen přesný objem v litrech. Nejistota ( přípustná nepřesnost ) měření se pohybuje do 0,3 % daného objemu kapaliny nádrže. Kalibrační tabulky jsou zadavateli zpravidla předány do 3 dnů od kalibračního měření.

Výsledný protokol tvoří:

  • Kalibrační list s technickou zprávou a rozborem přesnosti
  • Kalibrační tabulka v mm stupnici ve dvojím provedením
  • Kopii o úředním ověření etanolu
  • Disketu, případně CD-ROM s kalibračními daty a litrovacími tabulkami pro přenos dat do elektronických systémů měření výšky hladiny. 

Měření provádíme těmito přístroji:

  • Měření výšky hladiny provádíme kapacitními elektronickými hladinoměry ( sondami ) ENRAF Data DIP se snímačem PSION ( s rozlišovací schopností 0,1 mm ) se stupnicí po 1 milimetru. 
  • Měření objemu jednotlivých dávek provádíme etanolem 2. řádu s inkrementálním snímačem BAUMER Elektic a inteligentním kvadraturovým čítačm OC 7201 ORBIT CONTROLS. Etalon je pravidelně ročně ověřován ( cejchován ) ČMI v Brně a největší povolená chyba měření objemu je 0,1 % ( promile ).

© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz