www.arvo.cz
   |       |   

Čištění odlučovačů ropných látek a lapolů

U odlučovačů ropných látek, ČOV a záchytných jímek provedeme jejich kontrolu funkčnosti a následné odčerpání kalů a usazeného sedimentu a jeho nezávadnou ekologickou likvidaci.Provedeme výměnu sorbentů a koalescenčních filtrů a jejich ekologickou likvidaci.Kontrolu stavu funkčnosti odlučovače ropných látek a rozbor a nepolární extrahovatelné látky. Na všechny provedené revize vystavíme předepsané protokoly revizním technikem oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět podle normy ČSN - 750905.


© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz