www.arvo.cz
   |       |   

Čištění a revize nádrží

Provedeme vyčištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek a jejich následné odčerpání kalů a usazeného sedimentu a jejich nezávadnou ekologickou likvidaci ve spoluprácí s firmami zabývajícími se svozem a likvidací nebezpečných odpadů vzniklých při naší činnosti. Čištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek se řídí technologickým postupy: otevřením víka, vyvětráním, vybráním usazených kalů, omytí stěn, vytření stěn a dna dosucha a následným předáním provozovateli a uzavřením víka ( poklopu ). Čištěním se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Omytí stěn a dna nádrží na naftu, benzín a LTO je prováděno naftou a u nádrží na LP leteckým petrolejem (stejná látka jaká je skladována v nádrži).Při čištění nepoužíváme žádné agresivní chemické látky (jako např. odmašťovače apod.), jelikož dle našich dlouholetých zkušeností a názorů odborníků tyto látky do nádrže zásadně nepatří!!!To ovšem neplatí pro čištění před jejich opravami nebo vyřazení z provozu nebo pokud je to přáním provozovatele (zákazníka) vyčistit nádrž chemickými přípravkami za dodržení ekologických a bezpečnostních předpisů. Čištění provádíme zejména před revizí skladovacích nádrží, změnou skladovaného média nebo likvidací skladovací nádrže. Čistíme příslušenství - filtry, sběrné kanálky, záchytné jímky a vyhřívací systémy. Dále také provedeme vizuální prohlídku s následným defektoskopickým proměřením tloušťky stěn, hloubky korozního napadení a kontrola svárů nedestruktivním ultrazvukovým měřením, včetně těsnosti nádrží a přilehlých technologických rozvodů. Kvalitu svarů zjišťujeme plošnou defektoskopií a vakuovou metodou. Na všechny provedené služby Vám vystavíme zápis o vyčištění nádrže a předepsané protokoly o prověrkách naším revizním technikem oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět dle normy ČSN – 753415 ( min. 1 x za 5 let ).


© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz