www.arvo.cz
   |       |   

Ceník

Čištění a revize nádrží dle ČSN-75 34 15

Cena obsahuje vyčištění nádrží, odčerpání kalů (bezplatně do 50 kg) a jejich ekologickou likvidaci, vystavení předepsaných protokolů o prověrkách revizním technikem, oprávněným tyto zkoušky, prověrky a revize provádět.
 

Objem nádrže
(m3)
Skladovaná kapalina
benzin
nafta motorová
TOEL
do 3
4 400,-
4 700,-
4 600,-
5
4 600,-
5 000,-
5 000,-
8
4 900,-
5 400,-
5 500,-
10
5 200,-
5 700,-
5 900,-
16
5 800,-
6 600,-
7 000,-
20
6 300,-
7 200,-
7 700,-
25
6 800,-
8 000,-
8 700,-
30
7 300,-
8 700,-
9 600,-

33

7 600,-
9 200,-
10 000,-
35
7 900,-
9 600,-
10 500,-
40
8 400,-
10 200,-
11 500,-
50
9 500,-
11 600,-

13 300,-

 

80

12 500,-

15 600,-

19 000,-

 

100

14 500,-

18 100,-

22 700,-

 

 
 

Zkouška těsnosti nádrže dle objemu nádrže)
1 500 – 3 000,-
Defektoskopie (dle objemu nádrže)
2 500 – 4 500,-
Samostatné odkalení nádrže, odčerpání kalů do 50 kg a jejich likvidace
500,-
Likvidace kalů nad 50 litrů a jejich likvidace (Kč/kg)
7,-
Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží (dle znečištění-cca.Kč/m2)
100,-
Vyčištění technologické šachty nádrže
500,-

 
Pravidelné prohlídky technologické části ČS dle platných ČSN-65 02 02 
Cena obsahuje provedení stanovené práce a vystavení předepsaných protokolů o prověrkách revizním technikem, oprávněným tyto zkoušky, prověrky a revize provádět.
 

Provedení pravidelné prohlídky technologické části ČS dle ČSN-65 02 02
(celkový technický stav zařízení, kontrola kompletnosti zařízení, zjišťování úkapů z armatur, kvalita povinných nápisů a nátěrů, prohlídka šroubovaných spojů   a přírub, jejich dotažení, kontrola upevnění strojního zařízení -stáčecí čerpadlo,výdejní stojan,...) – dle rozsahu technologie
500 – 1 500,-/ČS
Provedení pravidelné prohlídky elektro-části ČS dle ČSN-33 15 00 (stav elektroinstalace, funkce signal. naplnění nádrže (max 95% jmenovitého objemu), funkce plovákových ovladačů, stav ovládacích a signal. prvků, stav elektro-rozváděče, stav osvětlení, stav pospojení kovových částí, stav šroubových spojů uzemnění , stav vějířových podložek, kontrola funkce bezpečnostního vypínání....) – dle rozsahu technologie
500 – 1 500,-/ČS
Provedení pravidelné prohlídky – elektronický monitorovací systém
dle ČSN-65 02 02 (kontrola, seřízení a nastavení systému, kontrola jednotlivých signalizačních tras přístroje, zkouška těsnosti , kontrola a vyčištění signalizačních sond, kontrola, seřízení a vyčištění kontinuálních hlavic, kontrola kabelových datových tras )
 1 500 – 3 000,-/ČS
Provedení pravidelné prohlídky - monitorovací systém - manometry 
dle ČSN-65 02 02 (kontrola, seřízení a nastavení systému, kontrola jednotlivých signalizačních tras přístroje, zkouška těsnosti , kontrola a vyčištění signalizačních sond)
500,-/nádrž
Provedení pravidelné prohlídky a čištění protiexplosivních plamenopojistek
750,-/ks
Provádění pravidelných kontrol protipožárních ucpávek
50,-/ks
Provedení pravidelné prohlídky výd. stojanu dle ČSN-65 02 02, kontrola a vyčištění filtrů, kalibrační odběr PH a seřízení výdeje výdejních pistolí dle Vyhl.355/2002 Sb  - mechanický výdejní stojan.
700 – 1 000,-/čerpadlo
Provedení pravidelné prohlídky výd. stojanu dle ČSN-65 02 02, kontrola a vyčištění filtrů, kalibrační odběr PH a seřízení výdeje výdejních pistolí dle Vyhl.355/2002 Sb  - elektronický výdejní stojan.
1 000 – 1 500,-/čerpadlo
Zajištění autorizovaného měření účinnosti rekuperačních vývěv dle Vyhl.355/2002
400,-/pistoli

 
Pravidelné a výchozí revize elektrických zařízení  na ČS PHM
Ceny obsahují provedení revize a vystavení revizní zprávy revizním technikem, oprávněným tyto revize provádět.
 

Revize elektrických zařízení technologické části ČS tř.B (výbušné prostředí) dle      ČSN-33 15 00 – dle rozsahu technologie
Cena za typ revize
 
výchozí
výběrová
pravidelná
1x produkt, 1x výdej, úkap, zastřešení
4 900,-
1 800,-
3 100,-
2x produkt, 2x výdej, úkap, zastřešení
7 800,-
2 500,-
4 700,-
3x produkt, 3x výdej, úkap, zastřešení
9 800,-
3 200,-
6 400,-
4x produkt, 4x výdej, úkap, zastřešení
13 800,-
4 400,-
8 250,-

 
Ceny jsou orientační a budou zkalkulovány dle rozsahu instalované technologie na ČS PHM (nádrže, šachty, stojany, kompresor,vysavač, monitorovací systém, totem, logo, velikost zastřešení, řídící systém, výdejní terminál, …..).
V ceně nejsou započítány případné náklady na náhradní díly. 
 
Pravidelné a výchozí revize elektro - budovy a hromosvody
Ceny obsahují provedení revize a vystavení revizní zprávy revizním technikem, oprávněným tyto revize provádět.
 

Revize elektrických zařízení dle  ČSN-33 15 00
– dle velikosti objektu
Cena za typ revize
výchozí
pravidelná
Revize hromosvodů – dle velikosti objektu
2 500,-
1 500,-
Revize budov – dle velikosti objektu
cca. 6 500,-
4 500,-

 
Ceny jsou orientační a budou zkalkulovány dle velikosti revidovaného objektu.
 
Pravidelné revize elektrických spotřebičů
Ceny obsahují provedení revize a vystavení revizní zprávy revizním technikem, oprávněným tyto revize provádět.
 

Revize elektrických spotřebičů dle              ČSN-33 16 10
Cena za množství
do 50 ks
do 100 ks
Elektrické spotřebiče držené v ruce
105,-
93,-
Elektrické spotřebiče přenosné
120,-
105,-

Rozsah provedení nabízených služeb, prohlídek a revizí záleží jenom na požadavku investora/provozovatele.

Možnost objednaní výše uvedených služeb i jednotlivě.

Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi zpracujeme dle požadavků a velikosti technologické části ČS .

Uvedené ceny za provedené výkony jsou orientační a budou stanovovány dohodou dle rozsahu prací jsou bez 19 % DPH a dopravy.Všechny práce provádíme dle platných norem ČSN-75 34 15 ( servis skladových kapacit na pohonné hmoty a kapalná paliva ). V případě, že Vás naše nabídka oslovila, rádi poskytneme podrobnější informace a konzultaci na naší uvedené kontaktní adrese.


© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz